Najciekawsze artykuły
   W Naszym serwisie

Aktualności

Uprawa gleby przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie

Przy produkcji roślin ozdobnych uprawa gleby musi być szczególnie staranna, gdyż większość z nich ma słaby system korzeniowy, a poza tym są one zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju, bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Gleba nie może by zbrylona, ale też nie wolno dopuszczać do jej rozpylenia.

Więcej…

Cechy dobrych gleb pod uprawę kwiatów

Osłony naturalne można wykorzystać tylko wtedy, gdy nie cieniują szklarni i inspektów. Brak osłon naturalnych przy wyborze terenu nie ma jednak większego znaczenia, gdyż można zakładać osłony sztuczne. Należą do nich przede wszystkim żywopłoty różnej wysokości.

Więcej…

Napisz do nas

Jesteś wielbicielem kwiatów? Chciałbyś się pochwalić swoim idealnym ogrodem? Super, dobrze trafiłe/aś. My docenimy Twój ogród, twoje rośliny ozdobne, twoje uprawy. Napisz do nas, chętnie zamieścimy Twój list na łamach naszej strony.

Więcej…

Rola źródła wody i droga w uprawie roślin ogrodowych

Woda, która jest przeznaczona do pielęgnacji kwiatów jest stosunkowo droga. Dlatego najlepiej jest, gdy w gospodarstwie znajdują się naturalne, powierzchniowe źródła wody, jak stawy, jeziora, rzeki; w wypadku ich braku konieczne jest wykonanie studni głębinowych na terenie przeznaczonym do nawadniania.

Więcej…

Na jakich terenach uprawiać rośliny ogrodowe

Na terenie nieco pochyłym pewne znaczenie ma kierunek jego pochylenia. Na południowych skłonach np. nie należy uprawiać roślin wrażliwych na przymrozki wiosenne, a poza tym w suchych latach rośliny odczuwają tam silniej brak wody, zwłaszcza na glebach piaszczystych.

Więcej…

Napisz do nas

utrzymanie ogroduJesteś wielbicielem kwiatów? Chciałbyś się pochwalić swoim idealnym ogrodem? Super, dobrze trafiłe/aś. My docenimy Twój ogród, twoje rośliny ozdobne, twoje uprawy. Napisz do nas, chętnie zamieścimy Twój list na łamach naszej strony.

Więcej…

Uprawa jesienna roślin ozdobnych

ogród, ogrodyNa polu przeznaczonym pod uprawę gruntowych roślin ozdobnych, późną jesienią po zbiorze roślin poprzednio uprawianych, należy wykonać podorywkę na głębokość 10-12 cm. Przyczyni się to do lepszego wsiąkania wody z opadów i spowoduje skiełkowanie przed orką znacznej ilości nasion chwastów, wskutek czego zmniejszy się zachwaszczenie w następnym roku.

Więcej…

Uprawa gleby przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie

kwiaty w ogrodziePrzy produkcji roślin ozdobnych uprawa gleby musi być szczególnie staranna, gdyż większość z nich ma słaby system korzeniowy, a poza tym są one zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju, bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Gleba nie może by zbrylona, ale też nie wolno dopuszczać do jej rozpylenia.

Więcej…

Rola źródła wody i droga w uprawie roślin ogrodowych

kwiaty, roślinyWoda, która jest przeznaczona do pielęgnacji kwiatów jest stosunkowo droga. Dlatego najlepiej jest, gdy w gospodarstwie znajdują się naturalne, powierzchniowe źródła wody, jak stawy, jeziora, rzeki; w wypadku ich braku konieczne jest wykonanie studni głębinowych na terenie przeznaczonym do nawadniania.

Więcej…

Woda a uprawa roślin ozdobnych w ogrodzie

uprawa roślin w ogrodzieRośliny ozdobne zwykle korzenią się płytko i nie mogą korzystać z wody zawartej w głębszych warstwach, a ponadto niektóre zabiegi pielęgnacyjne powodują gwałtowne parowanie. Rośliny ozdobne zwykle korzenią się płytko i nie mogą korzystać z wody zawartej w głębszych warstwach, a ponadto niektóre zabiegi pielęgnacyjne powodują gwałtowne parowanie.

Więcej…

Gleba do szklarni w ogrodzie

tulipany w ogrodzieZupełnie nie nadają się pod budowę szklarni suche piaski, sapy i nieprzepuszczalne gliny. Ponadto przy lokalizacji wszelkiego rodzaju szklarni trzeba zwracać uwagę na poziom wód gruntowych. Tereny o wysokim poziomie wód gruntowych są nieodpowiednie, gdyż utrudniona jest budowa kotłowni, która zawsze powinna się znajdować poniżej poziomu szklarni.

Więcej…

Najlepsze gleby dla produkcji kwiaciarskiej

róża, ogródRównież doskonałymi glebami dla produkcji kwiaciarskiej są czarnoziemy. Są one wyjątkowo żyzne i ciepłe, niestety występują u nas dość rzadko. Częściej występują pozornie podobne, lecz znacznie mniej wartościowe czarne ziemie pochodzenia-bagnistego. Są one dość żyzne, ale zwykle zimne i wilgotne.

Więcej…

Rodzaje gleb a uprawa roślin ozdobnych

ogród, uprawa roślin ozdobnychGleby piaszczyste są przepuszczalne, przewiewne i ciepłe, lecz zwykle ubogie w składniki pokarmowe i wodę. Wymagają obfitego nawożenia nawozami organicznymi i nawadniania. Nada ją się pod uprawę roślin mało wrażliwych na brak wody. Szczerki, czyli piaski gliniaste są od nich lepsze; zawierają więcej składnik w pokarmowych i lepiej zatrzymują wodę.

Więcej…

Cechy dobrych gleb pod uprawę kwiatów

dobre glebyOsłony naturalne można wykorzystać tylko wtedy, gdy nie cieniują szklarni i inspektów. Brak osłon naturalnych przy wyborze terenu nie ma jednak większego znaczenia, gdyż można zakładać osłony sztuczne. Należą do nich przede wszystkim żywopłoty różnej wysokości.

Więcej…

Na jakich terenach uprawiać rośliny ogrodowe

ogrodnictwoNa terenie nieco pochyłym pewne znaczenie ma kierunek jego pochylenia. Na południowych skłonach np. nie należy uprawiać roślin wrażliwych na przymrozki wiosenne, a poza tym w suchych latach rośliny odczuwają tam silniej brak wody, zwłaszcza na glebach piaszczystych.

Więcej…

Polecamy także:

Uprawa gleby przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie

kwiaty w ogrodziePrzy produkcji roślin ozdobnych uprawa gleby musi być szczególnie staranna, gdyż większość z nich ma słaby system korzeniowy, a poza tym są one zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju, bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Gleba nie może by zbrylona, ale też nie wolno dopuszczać do jej rozpylenia.

Więcej…

Gleba do szklarni w ogrodzie

tulipany w ogrodzieZupełnie nie nadają się pod budowę szklarni suche piaski, sapy i nieprzepuszczalne gliny. Ponadto przy lokalizacji wszelkiego rodzaju szklarni trzeba zwracać uwagę na poziom wód gruntowych. Tereny o wysokim poziomie wód gruntowych są nieodpowiednie, gdyż utrudniona jest budowa kotłowni, która zawsze powinna się znajdować poniżej poziomu szklarni.

Więcej…

Rodzaje gleb a uprawa roślin ozdobnych

ogród, uprawa roślin ozdobnychGleby piaszczyste są przepuszczalne, przewiewne i ciepłe, lecz zwykle ubogie w składniki pokarmowe i wodę. Wymagają obfitego nawożenia nawozami organicznymi i nawadniania. Nada ją się pod uprawę roślin mało wrażliwych na brak wody. Szczerki, czyli piaski gliniaste są od nich lepsze; zawierają więcej składnik w pokarmowych i lepiej zatrzymują wodę.

Więcej…

Napisz do nas

utrzymanie ogroduJesteś wielbicielem kwiatów? Chciałbyś się pochwalić swoim idealnym ogrodem? Super, dobrze trafiłe/aś. My docenimy Twój ogród, twoje rośliny ozdobne, twoje uprawy. Napisz do nas, chętnie zamieścimy Twój list na łamach naszej strony.

Więcej…

Uprawa jesienna roślin ozdobnych

ogród, ogrodyNa polu przeznaczonym pod uprawę gruntowych roślin ozdobnych, późną jesienią po zbiorze roślin poprzednio uprawianych, należy wykonać podorywkę na głębokość 10-12 cm. Przyczyni się to do lepszego wsiąkania wody z opadów i spowoduje skiełkowanie przed orką znacznej ilości nasion chwastów, wskutek czego zmniejszy się zachwaszczenie w następnym roku.

Więcej…